Splošni pogoji poslovanja

Vsebina spletne strani

Promovita, Helena Žitnik s.p. (v nadaljevanju Promovita) svoje spletne strani na naslovu www.promovita.net redno vzdržuje in skrbi za točnost in ažurnost podatkov. Podatki so informativnega značaja, zato Promovita ne prevzema nobene odgovornosti za točnost podatkov ter za kakršno koli škodo, neprijetnosti ali posledice morebitnih napak na spletni strani. Promovita ne prevzema nobene odgovornosti za viruse, ki bi se prenesli preko te spletne strani, za občasno nedelovanje spletne strani in kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi omejenega dostopa do strani.

Varovanje osebnih podatkov

Promovita za namene obveščanja pošilja e-novice na elektronske naslove. Na e-novice se lahko prijavite preko spletne strani ali s podpisom pisne privolitve. S prijavo na e-novice Promoviti omogočite, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke (ime, priimek in e-naslov) v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S privolitvijo dovolite, da si zabeležimo in hranimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave, saj s pomočjo tovrstnih podatkov lahko ustvarjamo vam zanimivejšo vsebino in merimo odziv na poslana sporočila. Če prejemnik e-novic ne želi več prejemati, se lahko odjavi s klikom na ustrezno povezavo v poslanem e-sporočilu ali zahteva izbris e-naslova iz baze prejemnikov preko e-pošte.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Helena Žitnik, doseglijva na helena@promovita.net.

Ob prijavi na dogodek ali oddaji povpraševanja vas bomo prosili za ime, priimek, e-naslov, telefonsko številko in naziv podjetja. Osebne podatke potrebujemo za pripravo ponudbe oz. za organizacijo in izvedbo dogodka/storitve ter obveščanje v zvezi s tem.

Osebne podatke zbiramo zgolj v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Hranimo jih do preklica in v skladu z veljavno zakonodajo. Soglasje za obdelavo podatkov lahko kadarkoli prekličete na helena@promovita.net.

Vaše pravice
Prejemanje Promovitinih e-novic je brezplačno in brez obveznosti, lahko ga kadarkoli in brez navajanja razloga prekličete. Vaša pravica je, da kadarkoli in brez navajanja razloga zahtevate vpogled, omejitev obdelave, prenos, popravek ali popolni izbris podatkov, ki ste jih vnesli ob prijavi. Soglasje lahko kadarkoli prekličete. Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate preko elektronske pošte helena@promovita.net ali po pošti na naslov podjetja Promovita.

Prijave na dogodke in odpovedi

Prijavitelj se na katerikoli dogodek Promovite (tečaj, delavnico ali druge dogodke) prijavi s spletno prijavnico, preko e-pošte ali telefonsko. Prijavitelj jamči, da so sporočeni podatki točni in Promoviti dovoljuje ravnanje z njimi po določilih zakona o varovanju osebnih podatkov.

S prijavo se prijavitelj obvezujete, da bo poravnal kotizacijo za udeležbo na izobraževanju oz. tečaju po pogojih v ceniku oziroma v ponudbi za posamezno izobraževanje oz. tečaj. To velja tudi, kadar gre za izobraževanja v sklopih, ko udeleženec, kadarkoli po začetku izobraževanja, preneha obiskovati izobraževanje. Pred začetkom izobraževanja lahko udeleženec pisno odpove svojo udeležbo najkasneje pet delovnih dni pred začetkom izobraževanja. Po tem datumu zaračunavamo 30 % kotizacije za administrativne stroške, za neudeležbo brez odjave pa zaračunavamo kotizacijo za celotno izobraževanje. Kotizacija ni prenosljiva na druge termine, druge programe izobraževanj ali druge osebe. Izjemoma pri obračunavanju kotizacije zaradi neudeležbe lahko priznamo zmanjšanje v primeru bolezni ali nesreče udeleženca ali bližnjega člana njegove družine. Taka odpoved izobraževanja je lahko le pisna in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 50 € manipulativnih stroškov, stroške gradiva ter sorazmeren delež ur že izvedenega izobraževanja, pretečenih od pričetka do upravičene odpovedi udeležbe.

V primeru premajhnega števila prijav ali iz drugih objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do odpovedi posameznega izobraževanja ali spremembe terminov ali lokacije, najkasneje 24 ur pred začetkom izobraževanja, brez stroškov odpovedi. Odpoved ali sprememba morata biti podana pisno (lahko tudi preko e-pošte ali SMS sporočila). V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja morebitno že vplačano kotizacijo brezobrestno povrnemo v roku štirinajst dni od obvestila o odpovedi.

Odgovornost za vsebino

Vsi nasveti in mnenja, izraženi  na tej spletni strani, na delavnicah in tečajih v organizaciji Promovite ter gradivih, ki jih prejmejo (potencialni) udeleženci,  v nobenem smislu ne nadomeščajo mnenja medicinske stroke. Če imate telesne ali duševne zdravstvene težave, se pred izvajanjem vadbe ali druge prakse posvetujte z zdravnikom. Vadite na lastno odgovornost.
Promovita in izvajalka tečajev in delavnic ne nosita nobene odgovornosti za posledice, ki bi nastale na podlagi informacij, podanih na njih.
Gradiva, ki ga udeleženci prejmejo na dogodkih v organizaciji Promovite, ni dovoljeno reproducirati ali posredovati brez predhodnega dovoljenja avtorice v nobeni od oblik.